صندوق پژوهش و فناوری

آیین نامه اجرایی معافیت مالیات حقوق کارکنان شاغل پارک علم و فناوری

آیین نامه اجرایی معافیت مالیات حقوق کارکنان شاغل در پارک های علم و فناوری به تصویب رسید در اجرای تکلیف قانونی مندرج در بند (چ) ماده (۸) قانون جهش تولید دانش بنیان و به منظور ایجاد انگیزه برای حضور ...

28اردیبهشت

مدیر عامل صندوق پژوهش وفناوری غیر دولتی خراسان شمالی جناب آقای دکتر طالبی در نظر دارند از محل اعتبارات صندوق: تسهیلاتی در قالب های 1- سرمایه در گردش 2- خرید تجهیزات 3- تولید صنعتی به شرکت های نوپا و ...

20اسفند

جلسه مجمع عادی به طور فوق العاده صندوق پژوهش وفناوری غیر دولتی خراسان شمالی به استحضار می­رساند جلسه مجمع فوق العاده صندوق پژوهش وفناوری غیردولتی خراسان شمالی به شماره ثبت 5994  و به شناسه ملی 14009006050 در مورخه 23/12/1399 ...

20اسفند

جلسه مجمع فوق العاده صندوق پژوهش وفناوری غیر دولتی خراسان شمالی به استحضار می­ رساند جلسه مجمع فوق العاده صندوق پژوهش وفناوری غیردولتی خراسان شمالی به شماره ثبت 5994  و به شناسه ملی 14009006050 در مورخه 23/12/1399 راس ساعت ...

سایت صندوق پژوهش و فناوری

موتور محرک پیشرفت‌های فناورانه، ایده‌های کاربردی خلاقانه‌ای است که در ذهن کارآفرینان، مخترعان و مبتکران شکل می‌گیرد و با پیگیری جدی آنان در قالب کسب و کاری جدید به بار می‌نشیند و مفهوم کارآفرینی آغاز می‌گردد ...

خبر خبر خبر خبر
8مهر

متفورمین برای لاغری ؛ متفورمین چیست؟ اگر به دنبال تاثیر متفورمین برای لاغری هستید خواندن این مطلب به شما توصیه می شود. در این مقاله می خواهیم بدانیم که آیا استفاده از متفورمین برای لاغری بی خطر است یا ...