سهامداران

سهامداران بخش دولتی - 38 درصد


  • پارک علم و فناوری خراسان شمالی
  • دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی
  • دانشگاه بجنورد

سهامداران بخش غیردولتی (خصوصی) - 62 درصد


  • صندوق نوآوری و شکوفایی
  • دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد
  • شرکت بجنورد پلاستیک
  • شرکت صورنا صنعت خاوران
  • شرکت آذین فورج اسفراین
  • شرکت فولاد گدازان اعتماد بجنورد
  • مرکز پژوهش جغرافیایی سمنگان