درباره ما

معرفی صندوق پژوهش و فناوری استان خراسان شمالی


موتور محرک پیشرفت‌های فناورانه، ایده‌های کاربردی خلاقانه‌ای است که در ذهن کارآفرینان، مخترعان و مبتکران شکل می‌گیرد و با پیگیری جدی آنان در قالب کسب و کاری جدید به بار می‌نشیند و مفهوم کارآفرینی آغاز می‌گردد که در نهایت موجب رشد و شکوفایی ایران اسلامی در سایه اقتصاد دانش بنیان محقق خواهد شد. در این راستا سیاست ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه خدمات و محصولات دانش بنیان با عنوان “پیشتازی اقتصاد دانش بنیان، پیاده‌سازی و اجرای نقشه جامع علمی کشور و ساماندهی نظام ملی نوآوری به منظور ارتقاء جایگاه جهانی کشور و افزایش سهم تولید و صادرات محصولات و خدمات دانش‌بنیان و دستیابی به رتبه اول اقتصاد دانش‌بنیان در منطقه” می‌بایست سرلوحه تمامی وزارت خانه‌ها، ارگان‌ها، نهادها، شرکت‌های دولتی و خصوصی قرار بگیرد.

  • آیتم لیست
  • آیتم لیست
  • آیتم لیست
  • آیتم لیست

اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل


garmeh
دکترمهران گرمه رئیس هیئت مدیره
talebi
دکتر عبدالحسین طالبی مدیرعامل
heydari
مهندس امید حیدریان نائب رئیس هیئت مدیره
Alizade
مهندس علیزاده عضو هیئت مدیره
عکس
دکتر رضوی عضو هیئت مدیره
amani
دکتر امیر امانی عضو هیئت مدیره