تماس با ما

تلفن تماس

32285806 - 058

ایمیل

info@nkhrtf.ir

آدرس

بجنورد، کیلومتر 5 جاده اسفراین، سایت اداری آموزشی ارکان،
پارک علم و فناوری خراسان شمالی

تماس با صندوق پژوهش و فناوری استان خراسان شمالی