صندوق پژوهش و فناوری خراسان شمالی
صندوق پژوهش و فناوری خراسان شمالی
صندوق پژوهش و فناوری
خدمات
خدمات
مشاهده خدمات صندوق پژوهش و فناوری خراسان شمالی

خدمات ويژه


صندوق پژوهش و فناوری استان خراسان شمالی

تسهیلات ارزان قیمت

ارائه انواع تسهیلات به شرکت های فناور و دانش بنیان

صدور انواع ضمانت نامه

ضمانت نامه های پیش پرداخت، حسن انجام کار، گمرکی، شرکت در مناقصه و مزایده

سرمایه گذاری خطرپذیر

در کشورهای توسعه یافته به یکی از حلقه‌های اصلی سیستم ملی نوآوری سرمایه گذاری خطرپذیر است.

خدمات بین الملل

تأمین مواد و تجهیزات، فروش محصولات، انجام امور مالی بین المللی

مراحل دریافت خدمات

مراحل دریافت خدمات از صندوق پژوهش و فناوری خراسان شمالی

ثبت نام

جهت استفاده از خدمات صندوق، باید در عضویت داشته باشید.

ثبت درخواست اولیه

پس از عضویت برای استفاده از خدمات صندوق بایستی درخواست خدمات ارائه شود.

ارزیابی و ارائه خدمت

در صورت تایید اولیه درخواست توسط کارشناسان، مراحل ارزیابی و فرآیند دریافت خدمت آغاز می شود

پشتیبانی از خدمت

معرفی صندوق پژوهش و فناوری خراسان شمالی


به منظور ایجاد زمینه مشارکت و سرمایه گذاری بخش غیردولتی و حمایت کمی و کیفی از فعالیت های پژوهشی و فناوری، بالاخص پژوهش ها و فن آوری های کاربردی توسعه ای، دولت مجاز است در تاسیس صندوق های غیردولتی مشارکت کند و موظف به تقویت صندوق های دولتی موجود می باشد و باید ترتیبی اتخاذ کند که امکان استفاده صندوق ها از یارانه تسهیلات مالی طی سالهای اجرای برنامه فراهم شود.

  • آیتم لیست
  • آیتم لیست
  • آیتم لیست
  • آیتم لیست

اخبار و مطالب


28اردیبهشت

مدیر عامل صندوق پژوهش وفناوری غیر دولتی خراسان شمالی جناب آقای دکتر طالبی در نظر دارند از محل اعتبارات ...

20اسفند

جلسه مجمع عادی به طور فوق العاده صندوق پژوهش وفناوری غیر دولتی خراسان شمالی به استحضار می­رساند جلسه مجمع ...

20اسفند

جلسه مجمع فوق العاده صندوق پژوهش وفناوری غیر دولتی خراسان شمالی به استحضار می­ رساند جلسه مجمع فوق العاده ...

سایت صندوق پژوهش و فناوری
8مهر

موتور محرک پیشرفت‌های فناورانه، ایده‌های کاربردی خلاقانه‌ای است که در ذهن کارآفرینان، مخترعان و مبتکران شکل می‌گیرد و با ...

خبر خبر خبر خبر
8مهر

متفورمین برای لاغری ؛ متفورمین چیست؟ اگر به دنبال تاثیر متفورمین برای لاغری هستید خواندن این مطلب به شما ...

مقاله مقاله مقاله
8مهر

ماه رمضان با تمام زیبایی هایی که دارد ممکن است برای افراد دیابتی مشکل آفرین شود. البته تنها دلیل ...

چرا از خدمات صندوق پژوهش و فناوری استفاده کنیم؟

تست تست تست تست

اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل


garmeh
دکترمهران گرمه رئیس هیئت مدیره
talebi
دکتر عبدالحسین طالبی مدیرعامل
heydari
مهندس امید حیدریان نائب رئیس هیئت مدیره
Alizade
مهندس علیزاده عضو هیئت مدیره
عکس
دکتر رضوی عضو هیئت مدیره
amani
دکتر امیر امانی عضو هیئت مدیره
+ 0
تربیت نیروی خلاق
+ 0
پذیرنده ضمانت نامه بانکی
+ 0
شرکت دانش بنیان
+ 0
شرکت کارفرمایی